Temadag om uddannelse og de specialespecifikke kurser i dermato-venerologi den 2. februar 2018

Uddannelsesudvalgets formand, Christian Vestergaard og DDS’ bestyrelse har besluttet at holde en ny temadag om speciallægeuddannelsen generelt i dermato-venerologi samt om de specialespecifikke kurser, som nu har kørt siden 2010 med små revisioner fra 2013.
Temadagen er specielt beregnet for uddannelsesudvalget, delkursusledere, uddannelsesansvarlige overlæger, tutorer samt alle med interesse for uddannelse også gerne yngre dermatologer.
Temadagen er planlagt til d. 2.2.2018.
Der vil i starten af efteråret blive udsendt program samt information om tilmelding, men alle interesserede bedes allerede nu reservere datoen.

Med venlig hilsen

Lone Skov                                     Christian Vestergaard
Formand for DDS                                Formand for uddannelsesudvalget

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.